Αποτελέσματα αναζήτησης

Βρέθηκαν 2632 εγγραφές:
  1. Λύτρας, Ανδρέας Ν. Η ελληνική κοινωνία στον 21ο αιώνα Διαθέσιμες εκδόσεις: Η ελληνική κοινωνία στον 21ο αιώνα : αναλύσεις για την απασχόληση, εκτιμήσεις για την κοινωνική δομή και απόψεις για την κρίση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2020
  2. Προστασία Συντήρηση Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού 20 χρόνια Δ.Π.Μ.Σ. Διαθέσιμες εκδόσεις: Προστασία Συντήρηση Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού 20 χρόνια Δ.Π.Μ.Σ. : Πρακτικά Συνεδρίου - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2022
  3. Νάκου, Ειρήνη. Μουσεία, ιστορίες και Ιστορία Διαθέσιμες εκδόσεις: Μουσεία, ιστορίες και Ιστορία - Αθήνα: Νήσος, 2009
  4. Καλύβα, Ευφροσύνη. Αυτισμός: εκπαιδευτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις Διαθέσιμες εκδόσεις: Αυτισμός : εκπαιδευτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2005
  5. Μηλιός, Γιάννης. Στην Υπηρεσία του Έθνους Διαθέσιμες εκδόσεις: Στην υπηρεσία του έθνους : ζητήματα ιδεολογίας και αισθητικής στην ελληνική μουσική - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Εφημερίδα των Συντακτών, 2018
  6. Ιωάννου, Γιώργος. Για ένα φιλότιμο: Πεζογραφήματα Διαθέσιμες εκδόσεις: Για ένα φιλότιμο : Πεζογραφήματα - 12η έκδοση. - Αθήνα: Κέδρος, 1989
  7. Μηλιός, Γιάννης. Ο μαρξισμός ως σύγκρουση τάσεων Διαθέσιμες εκδόσεις: Ο μαρξισμός ως σύγκρουση τάσεων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 1996
  8. Νικολόπουλος, Ανδρέας Γ. Εισαγωγή στην οικονομική και διοικητική των επιχειρήσεων Διαθέσιμες εκδόσεις: Εισαγωγή στην οικονομική και διοικητική των επιχειρήσεων - Ανατύπωση 2018. - Αθήνα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018
  9. Λιανός, Θεόδωρος. Σώζοντας τον πλανήτη Διαθέσιμες εκδόσεις: Σώζοντας τον πλανήτη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2021
  10. Παπαδασκαλόπουλος, Αθανάσιος Δ. Μέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης Διαθέσιμες εκδόσεις: Μέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης - Ανατύπωση πρώτης έκδοσης. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2000