Το κράτος δικαίου : κριτήρια ελέγχου - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2022

 1. Έκδοση
 2. Βλαχογιάννης, Απόστολος
 3. Καραβοκύρης, Γιώργος (1977-)
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2022
 6. 122 σελίδες
 7. Βασικές Έννοιες της Σύγχρονης Δημοκρατίας ; 1.
 8. 978-618-5154-74-5
  • Η νέα σειρά του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία με τίτλο «Βασικές έννοιες της σύγχρονης δημοκρατίας» φιλοδοξεί να εξοικειώσει το ευρύ κοινό με κλασικές, αλλά και επίκαιρες θεματικές, που απασχολούν τη θεωρία και την πράξη της δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.
   Η έκθεση της Επιτροπής της Βενετίας (Venice Commission), τεχνοκρατικού και συμβουλευτικού οργάνου του Συμβουλίου της Ευρώπης, συνιστά μια περιεκτική και εμπεριστατωμένη καταγραφή όλων των κριτηρίων, κανονιστικών και θεσμικών, που πρέπει να πληρούνται για να γίνει σεβαστό το Κράτος Δικαίου. Ο αναγνώστης, ειδικός και μη, θα ανακαλύψει σε αυτή μια έγκυρη και αναλυτική μεθοδολογία, μια συστηματική παραμετροποίηση της έννοια και, το σημαντικότερο, ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο εκτίμησης και αποτίμησης της ποιότητας της δημοκρατίας μας.

   Biblionet