Μπέσιλα-Μακρίδη, Ελισάβετ [Συγγραφέας]. Ο έλεγχος της διοίκησης

Έργο (αυτοτελές έργο)
2004 | 2006
Ελληνικά
  • Τόμος 1. Το δικαίωμα της αναφοράς στις αρχές, οι ανεξάρτητεςαρχές (Ν. 3051/2002) & ο Συνήγορος του Πολίτη.
    Τόμος 2. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοικησης, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,
    Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου