Μπέσιλα-Μακρίδη, Ελισάβετ [Συγγραφέας]. Ο έλεγχος της διοίκησης

 1. Work (Individual)
 2. 2004 | 2006
 3. Ελληνικά
  • Τόμος 1. Το δικαίωμα της αναφοράς στις αρχές, οι ανεξάρτητεςαρχές (Ν. 3051/2002) & ο Συνήγορος του Πολίτη.
   Τόμος 2. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοικησης, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,
   Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου