1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ευρωπαίος Διαμεσολαβήτης (Οργανισμός)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)