Αλεξανδρή, Γεωργία [Συγγραφέας]. Το κέντρο της Αθήνας ως πολιτικό διακύβευμα