Καβουλάκος, Κάρολος-Ιωσήφ

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
  • Ο Κάρολος Ιωσήφ Καβουλάκος έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου έλαβε το διδακτορικό του. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, στο Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το 2009 εξελέγη λέκτορας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και διορίστηκε το 2012. Από το 2011 είναι Visiting Fellow στο Πανεπιστήμιο του Bath, ενώ από το 2008 είναι μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ.

   Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα κοινωνικά κινήματα, την κοινωνία των πολιτών, τη συλλογική δράση, την αστική πολιτική και την αστική κοινωνιολογία. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό επιστημονικών ερευνών και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

   Oι κυριότερες δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται σε θέματα κοινωνικών κινημάτων της πόλης, εναλλακτικών πολιτικών και οικονομικών εγχειρημάτων και ρατσιστικών κινητοποιήσεων. Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις: (μαζί με τον Γ. Γριτζά) Εναλλακτικοί Οικονομικοί και Πολιτικοί Χώροι: κοινωνία πολιτών, κοινωνικά κινήματα και χωρική ανάπτυξη (Κάλλιπος, 2016), “Diverse Economies and Alternative Spaces. An overview of Approaches and Practices”, EuropeanUrban and Regional Studies (2016)«Κινήματα και εναλλακτικοί χώροι στην Ελλάδα της κρίσης: μια νέα κοινωνία των πολιτών» (2015), στο Γεωργαράκης Ν. & Δεμερτζής Ν. (επιμ.), Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας. Κρίση και η αποδόμηση του πολιτικού (Gutenberg, Αθήνα 2015). Επίσης, «Δημόσιος χώρος και κινήματα της πόλης», στο Μαλούτας Θ. (επιμ.) Άτλας Κοινωνικής Γεωγραφίας της Αθήνας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ηλεκτρονική έκδοση, (2016), Καβουλάκος Κ.Ι. & Σερντεδάκις Ν., «Συλλογική δράση και κοινωνικά κινήματα», στο Μεταξάς Α. Ι. (επιμ.) Πολιτική Επιστήμη: Διακλαδική και συγχρονική διερεύνηση της πολιτικής πράξης (Σιδέρης, Αθήνα 2016), (2013), «Κινήματα και δημόσιοι χώροι στην Αθήνα: χώροι ελευθερίας, χώροι δημοκρατίας, χώροι κυριαρχίας», στο Κανδύλης, Γ., Καυτατζόγλου Ρ., Μαλούτας, Θ., Πέτρου, Μ., Σουλιώτης Ν. (επιμ.) Το κέντρο της Πόλης ως (Νέο) Πολιτικό Διακύβευμα (ΕΚΚΕ, Αθήνα 2013). 

   Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ