Σκορδίλη, Σοφία

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. Ελληνίδα
  4. Επίκουρη Καθηγήτρια
  5. Ελληνικά
  6. Ελλάδα