Εμμανουήλ, Δημήτρης

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Έλληνας
  4. Πολεοδόμος | Διευθυντής ερευνών
  5. Ελληνικά
  6. Ελλάδα