Το καθεστώς των δημοσίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Αθήνα: Σάκκουλας Αντ. Ν., 1988

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Στεφάνου, Κωνσταντίνος Α. (1949-)
  4. Κωνσταντίνου Α. Στεφάνου.
  5. Αθήνα: Σάκκουλας Αντ. Ν., 1988
  6. 93 σελίδες ; 24 εκ.
  7. Le regime des entreprises publiques dans la Communaute Europeenne
  8. Βιβλιογραφία: σ. 89-93.
  9. HC241.G62S78 1988
Εικόνα εξωφύλλου