Το_καθεστώς_των_δημοσίων_επιχειρήσεων__στην_ευρωπαϊκή_κοινότητα.docx

Ψηφιακό Αρχείο
  • application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  • docx
156 kB
Αρχείο doc πλήρως επεξεργασμένο (fully processed)
Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
  • 407e9f81d3b779ca54c1d4240b22f5d4