Το_καθεστώς_των_δημοσίων_επιχειρήσεων__στην_ευρωπαϊκή_κοινότητα.epub

Ψηφιακό Αρχείο
  • application/epub+zip
  • epub
143 kB
Αρχείο epub μη αξιολογημένο σε θέματα προσβασιμότητας
Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
  • 316453e681910d0be4a0800b48dfef1a