Διεθνή λογιστικά πρότυπα : θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογές μετατροπής - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2010

 1. Έκδοση
 2. Φίλος, Γιάννης Λ. | Αποστόλου, Απόστολος
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2010
 5. 397 σελίδες : Εικόνες ; 24 εκατοστά
 6. Βιβλιογραφία : σελίδες [395]-397
Eξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   Κατάσταση ερωτήσεων - ασκήσεωνΕισαγωγή και βασικά σημεία των ΔΛΠ
   Κύριες διαφορές μεταξύ ΕΛΠ και ΔΛΠ
   Η τεχνικη της μετατροπής από ΕΛΠ σε ΔΛΠ
   Ειδικά θέματα
   Έρευνες Grant ThortonSpider 2005
   Βιβλιογραφία

   Politeianet