Διεθνή λογιστικά πρότυπα : θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογές μετατροπής - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2010

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Φίλος, Γιάννης Λ. | Αποστόλου, Απόστολος
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Ιωάννης Φίλος, Απόστολος Αποστόλου
 6. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2010
 7. 397 σελίδες : Εικόνες ; 24 εκατοστά
 8. Βιβλιογραφία : σελίδες [395]-397
Eξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   Κατάσταση ερωτήσεων - ασκήσεωνΕισαγωγή και βασικά σημεία των ΔΛΠ
   Κύριες διαφορές μεταξύ ΕΛΠ και ΔΛΠ
   Η τεχνικη της μετατροπής από ΕΛΠ σε ΔΛΠ
   Ειδικά θέματα
   Έρευνες Grant ThortonSpider 2005
   Βιβλιογραφία

   Politeianet