Αποστόλου, Απόστολος

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
    • Ο Απόστολος Αποστόλου είναι αναπληρωτής καθηγητής Λογιστικής Τυποποίησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει επαγγελματική πείρα στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και έχει γράψει σειρά άρθρων σχετικών με τα ΔΛΠ.

      Βιβλιονέτ