Φίλος, Γιάννης Λ.

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
    • Ο Γιάννης Λ. Φίλος είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ, κάτοχος ΜΒΑ από τις ΗΠΑ και διδακτορικού από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει ασχοληθεί ως ελεγκτής και ως σύμβουλος ελέγχου, ενώ παράλληλα διδάσκει μαθήματα Λογιστικής και Ελεγκτικής. Σήμερα είναι εσωτερικός ελεγκτής στο ΤΕΚ, σύμβουλος ελέγχου και διδάσκων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, είναι κάτοχος των επαγγελματικών τίτλων του Πιστοποιημένου εσωτερικού ελεγκτή και του Πιστοποιημένου ελεγκτή απάτης.

      Biblionet