Αβούρης, Νικόλαος Μ. (1956-) [Συγγραφέας]. Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά
    • Σχεδιάζοντας διαδραστικές τεχνολογίες