Μουστάκας, Κωνσταντίνος (1968-)

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Άνδρας
  • Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Το 1986 εισήχθη στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το οποίο αποφοίτησε το 1990 με ειδίκευση πτυχίου στην Ιστορία. Το 1991 έλαβε υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών από το ΙΚΥ. Από το 1991 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές, αρχικά MPhil, και στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Birmingham στην Αγγλία, στο αντικείμενο της βυζαντινής και οθωμανικής ιστορίας. Υποστήριξε την διατριβή του και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ το 2001. Ενδιαμέσως υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία κατά τα έτη 1997 και 1998. Εργάστηκε ως ωρομίσθιος αρχαιολόγος στην 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων το 1999, και ως στέλεχος ερευνητικών καθηκόντων στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού μεταξύ 2000 και 2002. Από το 2002 διδάσκει βυζαντινή ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, διαδοχικά ως συμβασιούχος διδάσκων (2002-05), λέκτορας (2005-10) και επίκουρος καθηγητής (2010-σήμερα). Παράλληλα εργάζεται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό από το 2006, ενώ διατέλεσε ερευνητικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ μεταξύ 2004 και 2011. Είναι έγγαμος με δύο παιδιά.

    Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συγκριτική μελέτη βυζαντινών και οθωμανικών θεσμών και κοινωνικών πραγματικοτήτων, Κοινωνική, οικονομική και δημογραφική ιστορία του Βυζαντίου, των μεσαιωνικών Βαλκανίων, και της πρώιμης οθωμανικής αυτοκρατορίας, Βυζαντινές θεωρήσεις της οθωμανικής ανόδου, Ύστερη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ιστοριογραφία, Ιστορία των μεσαιωνικών Βαλκανίων

    Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας