Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Αβούρης, Νικόλαος Μ. (1956-) | Κατσάνος, Χρήστος | Τσέλιος, Νικόλαος (1973-) | Μουστάκας, Κωνσταντίνος (1968-)
 4. Τσιάτσος, Θρασύβουλος-Κωνσταντίνος
 5. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 6. 425 σελίδες, εικονογράφηση
 7. Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Κάλλιπος
 8. 978-960-603-407-7
 9. Σχεδιάζοντας διαδραστικές τεχνολογίες
 10. Ιστοσελίδα συγγράμματος
  • 1. Εισαγωγή, επισκόπηση γνωστικής περιοχής επικοινωνίας ανθρώπου υπολογιστή 2. Ο άνθρωπος 3. Αλληλεπίδραση 4. Διαδραστικές συσκευές 5. Στυλ αλληλεπίδρασης 6. Αττική αλληλεπίδραση 7. Μοντέλα και μέθοδοι σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων 8. Εργαλεία και μέθοδοι σχεδιασμού διαδραστικών συστημάτων 9. Τεχνικές αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων 10. Οικονομική αποτίμηση ευχρηστίας 11. Πειραματικός σχεδιασμός και στατιστική ανάλυση για μέτρηση εμπειρίας χρήσης διαδραστικών συστημάτων 12. Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή : οδηγός εργαστηριακών ασκήσεων
  • Οι διαδραστικές τεχνολογίες έχουν διεισδύσει σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινή μας ζωή. Η περιοχή της επιστήμης που είναι γνωστή ως επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή (human-computer interaction, HCI) έχει ως αντικείμενο την μελέτη το σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων (interactive computer systems), δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν σε μεγάλο βαθμό με τους χρήστες τους [ACM SIGCHI 1992]. Ο κύριος στόχος του ηλεκτρονικού αυτού συγγράμματος είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στις βασικές έννοιες, τις μεθόδους, τους κανόνες, τις αρχές σχεδιασμού και τα εργαλεία της περιοχής αυτής που έχουν σκοπό να υποστηρίξουν τη σχεδίαση εύχρηστων διαδραστικών τεχνολογιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των χρηστών τους. Η σημασία του γνωστικού αυτού αντικειμένου σήμερα είναι ιδιαίτερα μεγάλη λόγω της διάδοσης και των πολλαπλών χρήσεων των διαδραστικών τεχνολογιών όπως το διαδίκτυο και η πληθώρα των διαδικτυακών εφαρμογών και φορητών συσκευών με μεγάλη συνθετότητα αλλά και συστημάτων που ελέγχουν κρίσιμες λειτουργίες στη βιομηχανία, ιατρική ή στις μεταφορές. Στις περιπτώσεις αυτές η ευχρηστία του συστήματος, επιτρέπει στον χειριστή του να λαμβάνει γρήγορα και αποτελεσματικά αποφάσεις από τις οποίες εξαρτάται η ζωή και υγεία πολλών πολιτών. Η μελέτη της αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή και η απόκτηση δεξιοτήτων που επιτρέπουν την αποτελεσματική σχεδίαση εύχρηστων διαδραστικών τεχνολογιών αποτελεί αντικείμενο του προτεινόμενου βιβλίου. Οι συγγραφείς έχουν εμπειρία πολλών χρόνων στο αντικείμενο και ο πρώτος εξ αυτών έχει συγγράψει το πιο παλιό και διαδεδομένο πανεπιστημιακό σύγγραμμα στο αντικείμενο αυτό που έχει σήμερα ζωή 15 χρόνων. Στη βελτιωμένη έκδοση του στηρίζεται το προτεινόμενο ηλεκτρονικό σύγγραμμα συνδράμουν νεότεροι ερευνητές με ήδη σημαντική ερευνητική και διδακτική πείρα στο αντικείμενο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το βιβλίο συνοδεύεται από υλικό εργαστηριακών ασκήσεων και θεμάτων ομαδικών εργασιών.