1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1973
    • Ο Νικόλαος Τσέλιος, είναι διδάκτωρ στο αντικείμενο της αξιολόγησης ευχρηστίας εκπαιδευτικού λογισμικού από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι λέκτορας στο τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι ο σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού, η εκπαίδευση από απόσταση με τη χρήση του Διαδικτύου, η αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή, οι ευφυείς διεπιφάνειες χρήστη και η μοντελοποίηση αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

      Biblionet