Αβούρης, Νικόλαος Μ. (1956-) [Συγγραφέας]. Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή