Έμφυλες και διαθεματικές διαστάσεις της πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης : θεωρητικές προσεγγίσεις και προτάσεις πολιτικής - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2022

  1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  3. Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ
  4. 1η έκδοση
  5. Αθήνα: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2022
  6. 68 σελίδες
  7. Βιβλιογραφία: σελίδες 55-68
  8. Πατήστε εδώ
  9. 305.42