Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.-Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2022

Bibliographic Info

Manifestation
1η έκδοση
194 σελίδες : εικόνες
9786185668174, 9789603411321
Βιβλιογραφία: σελίδες 189-194