Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης Τόμος Β', Η δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Αιρετή Περιφέρεια μετά το Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και το Ν. 4804/2021 – Νομολογία – Νομοθεσία – Οργανωτικό Πλαίσιο - Τρίτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2021

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μπαμπαλιούτας, Λάμπρος Π.
  4. Μητρόπουλος, Αλέξης Π. (1952-)
  5. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. (1947-)
  6. Τρίτη έκδοση
  7. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2021
  8. 882 σελίδες ; 24 εκατοστά
  9. 9789606483561
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο