Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης Τόμος Β', Η δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Αιρετή Περιφέρεια μετά το Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και το Ν. 4804/2021 – Νομολογία – Νομοθεσία – Οργανωτικό Πλαίσιο - Τρίτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2021

Bibliographic Info

Manifestation
Τρίτη έκδοση
Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2021
882 σελίδες ; 24 εκατοστά
9789606483561
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο