Χατζηγώγος, Θεόδωρος [Συγγραφέας]. Ανάλυση προβλημάτων γεωτεχνικής μηχανικής με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά