Χατζηγώγος, Θεόδωρος [Συγγραφέας]. Ανάλυση προβλημάτων γεωτεχνικής μηχανικής με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων