1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Καθηγητής πανεπιστημίου
  4. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ