Κωνσταντακοπούλου, Ιωάννα [Συγγραφέας]. Διερεύνηση του εξωτερικού εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών των χωρών της ευρωζώνης