1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Ελλάδα
  4. Έλληνας
  5. Καθηγητής πανεπιστημίου
  6. Ελληνική
  7. Ελλάδα