1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. Ελλάδα
  4. Ελληνίδα
  5. Ερευνητής
  6. Ελληνική
  7. Ελλάδα