Κωνσταντακοπούλου, Ιωάννα [Συγγραφέας]. Ανάλυση του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου : κλαδική ανάλυση, συγκριτικά πλεονεκτήματα, εξαγωγές και οικονομική ανάπτυξη, 2000-2014

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά