Το δικαίωμα στην τροφή = The right to food= Le droit a la nourriture : παγκόσμια επισιτιστική κρίση και περιβάλλον [[ημερίδα]] - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Καλοκάθης, 2009

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. United Nations -- Regional Information Centre for Western Europe | Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης
  4. Τσάλτας, Γρηγόρης Ι. (1950-)
  5. Πρώτη έκδοση
  6. επιμέλεια-παρουσίαση Γρηγόρης Ι. Τσάλτας ; με τη συμβολή του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, του United Nations Regional Information Centre και του Παντείου Πανεπιστημίου, Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης
  7. Αθήνα: Καλοκάθης, 2009
  8. 247 σελίδες : Εικόνες ; 24 εκατοστά
  9. 9789603964988
  10. Βιβλιογραφία: σελίδες 223-232
Εξώφυλλο έκδοσης