Το δικαίωμα στην τροφή = The right to food= Le droit a la nourriture : παγκόσμια επισιτιστική κρίση και περιβάλλον [[ημερίδα]] - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Καλοκάθης, 2009

  1. Έκδοση
  2. United Nations -- Regional Information Centre for Western Europe | Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης
  3. Τσάλτας, Γρηγόρης Ι. (1950-)
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Καλοκάθης, 2009
  6. 247 σελίδες : Εικόνες ; 24 εκατοστά
  7. 9789603964988
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες 223-232
Εξώφυλλο έκδοσης