Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης

  1. Οργανισμός
  2. Εκπαιδευτικό ίδρυμα