Μισός αιώνας γυναικείας ψήφου, μισός αιώνας γυναίκες στη Βουλή - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2007

Bibliographic Info

Manifestation
Καραπάνου, Άννα
Δεύτερη έκδοση
197 σελίδες : εικόνες, πίνακες, φωτογραφίες, προσωπογραφίες
9789606757020

Πρόλογος
Εισαγωγή
Κεφάλαιο 1
Ιστορικό της διεκδίκησης και της κατοχύρωσης της γυναικείας ψήφου στην Ελλάδα
1.1. Η πρώτη περίοδος των διεκδικήσεων
1.2. Μεσοπόλεμος: η ψήφος προτεραιότητα στις διεκδικήσεις
1.3. Οι αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου και η περιορισμένη δημοτική ψήφος
1.4. Πόλεμος, εθνική αντίσταση, απελευθέρωση: οι γυναίκες συμμέτοχες
1.5. 1949-1952: το τέλος της πορείας προς την ψήφο
Κεφάλαιο 2
Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι
2.1. Εκλογική συμπεριφορά γυναικών και ανδρών
2.2. Γυναίκες στις δομές λήψεως πολιτικών αποφάσεων
2.2.1. Γυναίκες βουλευτές στην ελληνική Βουλή 1953-2005
2.2.2. Ελληνίδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2.2.3. Γυναίκες στην κυβέρνηση
2.3. Αύξηση του αριθμού γυναικών στις πολιτικές δομές: διεκδικήσεις και πολιτικές
Επίλογος
Ονομαστικός πίνακας ελληνίδων βουλευτών 1953-2005
Σημείωση για τη β' έκδοση
Βιβλιογραφία
Βιογραφικά
Γυναίκες βουλευτές 1953-2007
Γυναίκες ευρωβουλευτές 1981-2007