Παντελίδου-Μαλούτα, Μάρω [Συγγραφέας]. Μισός αιώνας γυναικείας ψήφου, μισός αιώνας γυναίκες στη Βουλή

Work (Individual)
2007
Ελληνικά
  • Το 1910 καθιερώθηκε ως παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η 8η Μαρτίου. Κάθε χρόνο, την ίδια ημέρα, οι σκέψεις στρέφονται στο παρελθόν και συγχρόνως προεκτείνονται στο μέλλον. Με την ευκαιρία αυτής της ημέρας, που είναι αφιερωμένη στις γυναίκες και, φέτος, συμπίπτει με τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την είσοδο γυναικών στη Βουλή των Ελλήνων, χρήσιμο είναι να αναλογιστούμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Ελληνίδες και να συνειδητοποιήσουμε τους αγώνες τους για την κατοχύρωση της πολιτικής τους ισότητας και του δικαιώματος της ψήφου, δηλαδή του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η καθιέρωση της "καθολικής" ψηφοφορίας το 1864 αφορούσε αποκλειστικά τους άνδρες. Το δικαίωμα ψήφου για τις Ελληνίδες ήταν, τότε, αδιανόητο. Αντίθετα, γυναίκες που θεωρούσαν αυτονόητο ότι έπρεπε να υπάρχει ισότητα των δύο φύλων και δικαίωμα ψήφου των γυναικών αποδύθηκαν σε μακρόχρονους και ουσιαστικούς αγώνες. Σήμερα, η γυναικεία ψήφος είναι για όλους δεδομένη και διαθέτει αδιαφιλονίκητη συνταγματική βάση στο Σύνταγμα του 1975 που ρητά προβλέπει ότι "Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις" (άρθρο 4 παρ. 2)