Μισός αιώνας γυναικείας ψήφου, μισός αιώνας γυναίκες στη Βουλή - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2007

 1. Έκδοση
 2. Παντελίδου-Μαλούτα, Μάρω
 3. Σαμίου, Δήμητρα
 4. Καραπάνου, Άννα
 5. Δεύτερη έκδοση
 6. Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2007
 7. 197 σελίδες : εικόνες, πίνακες, φωτογραφίες, προσωπογραφίες
 8. 9789606757020
  • Πρόλογος
   Εισαγωγή
   Κεφάλαιο 1
   Ιστορικό της διεκδίκησης και της κατοχύρωσης της γυναικείας ψήφου στην Ελλάδα
   1.1. Η πρώτη περίοδος των διεκδικήσεων
   1.2. Μεσοπόλεμος: η ψήφος προτεραιότητα στις διεκδικήσεις
   1.3. Οι αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου και η περιορισμένη δημοτική ψήφος
   1.4. Πόλεμος, εθνική αντίσταση, απελευθέρωση: οι γυναίκες συμμέτοχες
   1.5. 1949-1952: το τέλος της πορείας προς την ψήφο
   Κεφάλαιο 2
   Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι
   2.1. Εκλογική συμπεριφορά γυναικών και ανδρών
   2.2. Γυναίκες στις δομές λήψεως πολιτικών αποφάσεων
   2.2.1. Γυναίκες βουλευτές στην ελληνική Βουλή 1953-2005
   2.2.2. Ελληνίδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
   2.2.3. Γυναίκες στην κυβέρνηση
   2.3. Αύξηση του αριθμού γυναικών στις πολιτικές δομές: διεκδικήσεις και πολιτικές
   Επίλογος
   Ονομαστικός πίνακας ελληνίδων βουλευτών 1953-2005
   Σημείωση για τη β' έκδοση
   Βιβλιογραφία
   Βιογραφικά
   Γυναίκες βουλευτές 1953-2007
   Γυναίκες ευρωβουλευτές 1981-2007