Δημόσια διπλωματία και στρατηγική επικοινωνία σε πολυεθνικές, στρατιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων - Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2014

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ραγιές, Ιωάννης Α.
  4. Ιωάννης Α. Ραγιές.
  5. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2014
  6. 221 σελίδες ; 24 εκ.
  7. 9789603519614
  8. Δημόσια διπλωματία & στρατηγική επικοινωνία σε πολυεθνικές, στρατιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων
  9. Δημόσια διπλωματία και στρατηγική επικοινωνία
  10. U163.R335 2014