Δημόσια διπλωματία και στρατηγική επικοινωνία σε πολυεθνικές, στρατιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων - Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2014

Bibliographic Info

Manifestation
221 σελίδες ; 24 εκ.
9789603519614
Δημόσια διπλωματία & στρατηγική επικοινωνία σε πολυεθνικές, στρατιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων
Δημόσια διπλωματία και στρατηγική επικοινωνία