1. Ψηφιακό Αρχείο
    • application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
    • Δημόσια διπλωματία και στρατηγική επικοινωνία σε πολυεθνικές στρατιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων.docx
    • docx
  2. 0.5 MB
  3. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
  4. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  5. Ψηφιακό Βιβλίο: Δημόσια διπλωματία και στρατηγική επικοινωνία σε πολυεθνικές, στρατιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων