Ραγιές, Ιωάννης Α. [Συγγραφέας]. Δημόσια διπλωματία και στρατηγική επικοινωνία σε πολυεθνικές, στρατιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά
    • Σταδιακά, η διεθνής κοινότητα έχει οδηγηθεί σε μια εκτεταμένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών(ΤΠΕ) [digital information and communication technologies], για την επιρροή της κοινής γνώμης. Έτσι, αναδείχθηκε η δημόσια διπλωματία [ΔΔ] (public diplomacy).Τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί, λειτουργώντας σε ένα κόσμο αφθονίας πληροφοριών, στιγμιαίας και άμεσης επικοινωνίας αλλά και ανοικτών συνόρων, συνδιαλέγονται, πλέον, μέσω τηλεδιασκέψεων και επικοινωνούν με την κοινή γνώμη μέσω Doorstep statements, tweets, e-mails, FaceBook, για λόγους μεγαλύτερης άνεσης και αμεσότητας. Η σύγχρονη διεθνής επικοινωνιακή πολιτική υλοποιείται σε άμεσο χρόνο και σε δημόσιο χώρο, ακυρώνοντας, έτσι, τις αναχρονιστικές πρακτικές μακρών διαβουλεύσεων, μυστικών επαφών και κρυφών πολιτικών υπολογισμών. Η κατάσταση αυτή, σταδιακά, υποχρέωσε τους εμπλεκόμενους να επεξεργάζονται προληπτικά μέτρα διαχείρισης της γνώσης και της πληροφορίας, οδηγώντας τους, έτσι, στην υιοθέτηση σύγχρονων τακτικών προπαγάνδας για την κατάκτηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Ειδικότερα, δε, στο χώρο της ασφάλειας, έχει αναδειχθεί, τις τελευταίες δεκαετίες, η επιτακτική ανάγκη διενέργειας, από συνασπισμούς κρατών (coalition operations), ad hoc πολυεθνικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, για την αντιμετώπιση της πληθώρας ένοπλων συγκρούσεων-διακρατικών, εσωτερικών, εμφύλιων, άμορφων, ασύμμετρων. Σε αυτές τις (μη-πολεμικές) στρατιωτικές επιχειρήσεις της μετά-ψυχροπολεμικής περιόδου (MOOTW), οι Ένοπλες Δυνάμεις δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εστιασμένη πληροφόρηση (targeted information), ενώ κυρίαρχη θέση αποκτούν ο πόλεμος της πληροφορίας (information war) και η επίτευξη πληροφοριακής υπεροχής (information superiority). Η ολιστική προσέγγιση της επικοινωνίας απαιτεί, σήμερα, έμφαση στη δημόσια διπλωματία και στρατηγική επικοινωνία, στρατιωτική διπλωματία, ψυχολογικές επιχειρήσεις/επιχειρήσεις πληροφοριών/προπαγάνδα. Έννοιες και πρακτικές απόλυτα αναγκαίες, ως εργαλεία -ή, όπλα-, στη σύγχρονη διεθνή πολιτική και επικοινωνιακή πρακτική.

      Το βιβλίο αυτό συνιστά μια απόπειρα εντοπισμού των σχέσεων αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη σύγχρονη στρατηγική και άμυνα, αφενός, και στη διπλωματία και επικοινωνία αφετέρου. Επιχειρεί να προσδιορίσει το σημείο ένταξης της δημόσιας και στρατιωτικής διπλωματίας στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις, την αμυντική πολιτική και τη διεθνή ασφάλεια.