Αποτελέσματα αναζήτησης

Βρέθηκαν 2632 εγγραφές:
  1. Δρακάκη, Ελένη. Ο τομέας της αγροδιατροφής-μεταποίησης τροφίμων στην Ελλάδα : σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις και ανάγκες δεξιοτήτων Διαθέσιμες εκδόσεις: Ο τομέας της αγροδιατροφής-μεταποίησης τροφίμων στην Ελλάδα : σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις και ανάγκες δεξιοτήτων - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 2022
  2. Koser, Khalid. International migration Διαθέσιμες εκδόσεις: Διεθνής μετανάστευση : μια συνοπτική εισαγωγή - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2019
  3. Rushton, Alan. The handbook of logistics and distribution management Διαθέσιμες εκδόσεις: Εγχειρίδιο διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας : κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας - Λευκωσία: Broken Hills Publishers LTD, 2022
  4. Seitel, Fraser P. The practice of public relations Διαθέσιμες εκδόσεις: Δημόσιες σχέσεις : θεωρία και εφαρμογές - Λευκωσία: Broken Hills Publishers LTD, 2018
  5. Δρακόπουλος, Σταύρος. Ιστορία της οικονομικής σκέψης: μια επισκόπηση Διαθέσιμες εκδόσεις: Ιστορία της οικονομικής σκέψης : μια επισκόπηση - Αθήνα: Κριτική, 2003
  6. Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Ν. Κλινική Ψυχολογία Διαθέσιμες εκδόσεις: Κλινική Ψυχολογία : Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα 1988
  7. Dostoyevsky Fyodor. The Gambler Διαθέσιμες εκδόσεις: Ο παίκτης - Αθήνα: Εκδόσεις Γκοβόστη
  8. Camus, Albert. La chute Διαθέσιμες εκδόσεις: Η πτώση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Γράμματα, 1987
  9. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Oslo manual 2018 : guidelines for collecting, reporting and using data on innovation Διαθέσιμες εκδόσεις: Εγχειρίδιο του Όσλο 2018 : κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή, την παρουσίαση και τη χρήση στατιστικών δεδομένων για την καινοτομία - 4η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), 2022
  10. Κυρίδης, Αργύρης Γ. Τα σχολικά όνειρα, οι σπουδές και η μελλοντική εργασία φοιτητών και φοιτητριών ελληνικών ΑΕΙ : διαδρομές μεταξύ της ελπίδας και της ματαίωσης Διαθέσιμες εκδόσεις: Τα σχολικά όνειρα, οι σπουδές και η μελλοντική εργασία φοιτητών και φοιτητριών ελληνικών ΑΕΙ : διαδρομές μεταξύ της ελπίδας και της ματαίωσης - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής - Γ.Σ.Ε.Ε., 2022