1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 1984
 3. Αγγλικά
  • Με την έκδοση αυτή, δοκιμάζεται ένα πείραμα πρωτοποριακό για την Ελλάδα: η μετάφραση των θεωρητικών τμημάτων συνδυάζεται με την προσαρμογή των παραδειγμάτων με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στον έλληνα αναγνώστη ένα εγχειρίδιο που βοηθά στην κατανόηση βασικών θεμάτων Δημόσιας Οικονομικής, αλλά και των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι διάφορες πολιτικές στην οικονομική δραστηριότητα και την κοινωνική ευημερία.
   Στις επικαιροποιήσεις της νέας έκδοσης περιλαμβάνονται: όλες οι σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της Δημόσιας Οικονομικής, με έμφαση στα εμπειρικά δεδομένα, εκτενέστερη ανάλυση των εξωτερικοτήτων, καθώς και παρουσίαση των οικονομικών πολιτικών και των προτάσεων πολιτικής (κοινωνική ασφάλιση, φορολογία κ.ά.).

   Με πίνακες, διαγράμματα, πλαίσια, ερωτήσεις προς συζήτηση, κατατοπιστικό γλωσσάρι με την ορολογία και αναλυτική βιβλιογραφία που διευκολύνουν τη μελέτη.

   Biblionet