Δημόσια οικονομική : σύγχρονη θεωρία και ελληνική πραγματικότητα - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2009

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Rosen Harvey S. (1949-) | Gayer, Ted
  4. Ράπανος, Βασίλης | Καπλάνογλου, Γεωργία
  5. Δεύτερη έκδοση
  6. Harvey S. Rosen ; Ted Gayer ; Βασίλης Θ. Ράπανος ; Γεωργία Καπλάνογλου
  7. Αθήνα: Κριτική, 2009
  8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
  9. 9789602187371
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σελίδες [1027]-1051)
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης