Διαστάσεις της πολιτικής κοινωνιολογίας της συγκίνησης : σύγχρονη εννοιολόγηση και εφαρμογές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2023

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πρώτη έκδοση
290 σελίδες
978-618-5726-28-7