Δεμερτζής, Νίκος (1958-) [Συγγραφέας]. Διαστάσεις της πολιτικής κοινωνιολογίας της συγκίνησης: σύγχρονη εννοιολόγηση και εφαρμογές

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 29 Ιουνίου 2023
  3. Ελληνικά
    • Το εγχειρίδιο έχει τρεις βασικούς σκοπούς: α) Θεραπεύει το διδακτικό και ερευνητικό πεδίο της Πολιτικής Κοινωνιολογίας των Συναισθημάτων και, ανταποκρινόμενο στη διεθνή εδραίωση του επιστημονικού πεδίου, φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο του είδους του στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα. β) Εισάγει νέα αναλυτική σκοπιά στη διεθνή συζήτηση, αυτήν της εγγενούς σύνδεσης της συγκινησιακής δυναμικής με κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της δικαιοσύνης και της θέλησης, καθώς και της σχέσης ειδικότερα της «μνησικακίας» με το δημόσιο αγαθό. γ) Μεταξύ άλλων περιπτωσιολογικών μελετών, αξιοποιεί τα δύο εντονότερα πρόσφατα κοινωνικοπολιτικά συμβάντα στην Ελλάδα, αυτό της υγειονομικής κρίσης της COVID-19 και της πρόσληψης του ακροδεξιού εξτρεμισμού. Εκκινώντας από την ιστορικοθεωρητική εννοιολόγηση των συγκινήσεων και των συναισθημάτων, η ανάλυση κλιμακώνεται από το μικροεπίπεδο της υποκειμενικότητας στο μακροκοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Αναλύονται βασικές απόψεις για τα κρινόμενα από τη βιβλιογραφία κομβικά συναισθήματα, ενώ στη συνέχεια το πεδίο μετατοπίζεται στην ηθική διάσταση της συγκίνησης. Μέσω της συζήτησης για τη θέληση, γίνεται το πρώτο πέρασμα προς την αμιγώς κοινωνική διάσταση, την πολιτική ελευθερία. Η θυμική διάσταση της ελευθερίας κρίνεται κομβική για την εν συνεχεία συζήτηση περί ρίσκου, πολιτικού συμφέροντος και νομιμοποιητικής δύναμης της εμπιστοσύνης. Η κρίση εμπιστοσύνης και το κοινωνικό τραύμα που αυτή επιφέρει θα συνδεθούν με τις κοινωνικοπολιτικές παθολογίες και στρατηγικές διαχείρισης, όπως αυτές του κυνισμού, της «μνησικακίας», της αναξιοκρατίας, της απορρύθμισης του δημοσίου συμφέροντος και του κοινού αγαθού, της συμπόνιας και της συγχώρεσης. Θα αναλυθούν η θυμική διάσταση κοινωνικών κινημάτων, του εξτρεμισμού, αλλά και τρέχουσες προκλήσεις προς το κράτος δικαίου και το Σύνταγμα ως έναν συμβολικό δημόσιο χώρο επάλληλων συναινέσεων που διαμορφώνονται στην κοινωνία.