Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις

  1. Οργανισμός
  2. Εκδοτικός οργανισμός