Διαφθορά, οργανωμένο έγκλημα και διεθνείς οικονομικές σχέσεις - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2022

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πρώτη έκδοση
174 σελίδες
978-618-5667-58-0