Διαφθορά, οργανωμένο έγκλημα και διεθνείς οικονομικές σχέσεις - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2022

  1. Έκδοση
  2. Κάτσιος, Σταύρος | Μπλάτσος, Ιωάννης
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2022-09-23
  5. 174 σελίδες
  6. 978-618-5667-58-0