Διαστάσεις της πολιτικής κοινωνιολογίας της συγκίνησης : σύγχρονη εννοιολόγηση και εφαρμογές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2023

  1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  3. Δεμερτζής, Νίκος (1958-) | Στασινόπουλος, Νίκος (1970-)
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2023-6-29
  6. 290 σελίδες
  7. 978-618-5726-28-7