Διαστάσεις της πολιτικής κοινωνιολογίας της συγκίνησης : σύγχρονη εννοιολόγηση και εφαρμογές - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2023

  1. Έκδοση
  2. Δεμερτζής, Νίκος (1958-) | Στασινόπουλος, Νίκος (1970-)
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2023-6-29
  5. 290 σελίδες
  6. 978-618-5726-28-7